Praktische informatie

Vergoeding door de zorgverzekeraar

Met een verwijsbrief van uw huisarts of bedrijfsarts, worden de kosten van de individuele behandeling geheel vergoed. Ik heb contracten met alle zorgverzekeraars. De behandeling die ik aanbied valt onder de Basis GGZ. De zorgverzekeraar vergoedt een behandeltraject wanneer tijdens de intake een DSM-V stoornis vastgesteld wordt. Relatieproblemen, aanpassingsproblemen en werkgerelateerde problematiek komen niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Afhankelijk van de ernst van de klachten, vergoedt de zorgverzekeraar een Kort, Middel of Intensief traject. Het aantal sessies bedraagt dan respectievelijk 5, 8 of 11. Indien er sprake is van ernstige en complexe problematiek waarbij langerdurende zorg nodig is, dan zal ik u doorverwijzen naar een collega die behandeling biedt binnen de Specialistische GGZ. Let op dat uw verplichte eigen risico eerst aangesproken zal worden. In 2019 is het verplichte eigen risico vastgesteld op €385, tenzij u zelf heeft gekozen voor een hoger eigen risico. Het tarief voor een individuele behandelsessie is €95 per sessie van 45 minuten.

Private coaching

Het is ook mogelijk om private behandeling of coaching te volgen. Er worden in dat geval geen gegevens verstrekt aan de zorgverzekeraar en er is geen verwijzing nodig van een huisarts of bedrijfsarts. Het tarief voor private behandeling of zakelijke coaching is €125 exclusief BTW per uur.

Afmelden en wijzigen afspraak

Wilt u een afspraak afzeggen? Bel dan tijdig af – minimaal 24 uur van te voren. Afzeggen kan per mail, telefoon of door middel van een voicemailbericht. In geval van te laat afzeggen of no-show breng ik 50 in rekening. De zorgverzekeraar vergoedt deze rekening niet.

Samenwerkingen

Lokaal werk ik samen met de vrijgevestigde psychologen en de psychologen binnen de medische centra in de vorm van een samenwerkingsverband: ggzhouten.nl. Verder stuur ik de huisarts een intakeverslag aan het begin van de behandeling en een ontslagbrief aan het einde van de behandeling. Indien er gedurende de behandeling belangrijke zaken spelen, dan overleg ik deze graag met uw instemming met de huisarts.

Beschikbaarheid, bereikbaarheid en wachttijden

In verband met aanstaand verlof kan ik helaas geen nieuwe aanmeldingen aannemen. 19 juli 2019 zal mijn verlof ingaan en zal ik alle lopende behandelingen afronden of overdragen.

Mijn beschikbaarheid is op de maandag, dinsdag en donderdag tussen tien en vier uur. Ik ben telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op het mobiele nummer zoals genoemd onder contactgegevens. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met uw huisartsenpost. Tijdens het zogenaamde Treekoverleg werd door de zorgaanbieders en zorgverzekeraars overeengekomen dat de maximaal aanvaardbare wachttijd voor een intakegesprek 4 weken is. Wanneer u zich bij mij aanmeldt en de wachttijd is langer dan vier weken, dan zal ik samen met u de alternatieve mogelijkheden doornemen. Verder kunt u zich tot uw zorgverzekeraar wenden voor wachtlijstbemiddeling wanneer u door de wachtlijsten geen passende zorg kunt vinden (vastgelegd binnen De Treeknormen.)

Andere ervaringen

Voor recente cliënt ervaringen kunt u een kijkje nemen op de website: Zorgkaartnederland.nl.

Klachten

Ik streef ernaar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u niet tevreden? Ik hoop dat u het bespreekbaar maakt, zodat we samen tot een goede oplossing kunnen komen. Indien we er niet uitkomen en u een klacht wilt indienen, dan kunt u terecht bij mijn beroepsvereniging: www.nvgzp.nl.