Behandelingen

Het kan prettig zijn om met een psycholoog te gaan praten wanneer u er zelf niet uitkomt. U kunt bijvoorbeeld merken dat het steeds zwaarder wordt om te blijven werken, dat u sneller emotioneel bent dan anders of dat u zich meer terugtrekt. Dat zijn signalen dat het psychisch minder goed gaat en dat het goed kan zijn om met iemand te gaan praten. Bij de volgende klachten kan cognitieve gedragstherapie vaak een snelle weg naar herstel betekenen:

  • angst in sociale situaties
  • overspannenheid en burn-out
  • (angst voor) paniekaanvallen
  • herbelevingen van ingrijpende gebeurtenissen
  • dwanggedachten en dwanghandelingen
  • chronische vermoeidheid
  • slaapproblemen
  • piekeren
  • somberheid
  • (gecompliceerde) rouw

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Binnen de individuele behandeling maak ik gebruik van cognitieve gedragstherapie. Dit is een veel gebruikte kortdurende behandelmethode waarbij de focus ligt op verandering in het hier en nu. Deze therapie is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. Cognitieve therapie kan gebruikt worden om meer zicht te krijgen op bestaande gedachtenpatronen en om hier verandering in te brengen. Gedragstherapie wordt ingezet om door middel van oefenen met nieuw gedrag verandering aan te brengen in bestaande gedachtenpatronen. Door deze twee te combineren werken we samen op een snelle en effectieve manier aan herstel. Binnen de behandelsessies zal ik meer uitleg geven over hoe dit op u van toepassing is.

De behandeling

De behandeling is grofweg in te delen in 3 fasen. Tijdens de eerste fase ligt de focus op het verkrijgen van inzicht en overzicht in de klachten en op het bereiken van een eerste verbetering hierin. De tweede fase is meer gericht op het doorbreken van gedachten- en gedragspatronen zodat er een blijvende verandering ontstaat. De derde fase is gericht op het voorkomen van terugval. We stellen een terugvalpreventieplan op met daarin maatregelen die u kunt nemen bij de eerste signalen van terugval. E-health toepassingen worden steeds meer gebruikt gedurende de behandeling, uiteraard in overleg met u. Het gebruik van een digitaal werkboek, digitale informatiebrochures, tussentijds mail- en app contact over de huiswerkopdrachten behoren tot de mogelijkheden.

Effectmeting

Gedurende de behandeling meten we het behandeleffect door aan het begin, midden en eind een klachtenlijst in te vullen (OQ-45) en door tweemaal gedurende de behandeling een cliënt tevredenheid vragenlijst (CQi) in te zetten. Zo werken we samen aan een zo effectief mogelijke behandeling. Actuele clientervaringen gemeten met de CQi geven een beeld weer van goede tevredenheid. In 2018 is de behandeling gemiddeld gewaardeerd met een 8,4. Daarnaast ervaren cliënten dat zij samen kunnen beslissen over de inhoud van de behandeling, wat gemeten wordt door de schaalscore ‘samen beslissen’ van de CQi. Daarop wordt een gemiddelde score van 4,3 gegeven op een schaal van 1-5.

Ook sta ik op ‘Zorgkaart Nederland’, de grootste ervaringssite van de Nederlandse gezondheidszorg. Door te zoeken op ‘PsychologiePraktijk Houten’ kunt u uw waardering over mijn behandeling delen met anderen.

De behandelingen worden uitgevoerd volgens de GGZ zorgstandaarden en richtlijnen welke te vinden zijn op: https://www.ggzstandaarden.nl/.