Coaching

Wanneer u op het werk steeds dezelfde patronen herkent, behoefte heeft aan een klankbord, of uw professionele functioneren wilt aanscherpen, kan het zinvol zijn om eens een aantal coachingsgesprekken te voeren. Voorbeelden van doelen kunnen zijn; het vergroten van uw beinvloedingsvaardigheden, timemanagement, omgaan met werkdruk, omgaan met weerstand, afstand bewaren, delegeren, structuur brengen in (nieuwe) verantwoordelijkheden of vergroten van uw zelfkennis en zelfvertrouwen.

Tijdens het eerste coachingsgesprek zullen we doelen formuleren en een methode kiezen om aan de gestelde doelen te werken. Hierbij is mijn focus steeds het verkennen van uw sterke kanten en u helpen om uw ontwikkelpunten in kaart te brengen. Het is mogelijk om binnen de coachingssessies te oefenen met het nieuwe gewenste gedrag. Daarnaast is het opnemen van deze oefeningen vaak van grote toegevoegde waarde om meer inzicht te krijgen in uw autmatische gedragspatronen. Verder zal ik zelf ook als spiegel en klankbord fungeren voor uw interactiepatronen binnen uw werkrelaties.